ขั้นตอนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

#ขั้นตอนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน
..........................................
ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงว่ารัฐบาลจะมีมาตรการมอบเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เดือนละ 5,000 บาท นาน 3 เดือน โดยลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระที่ไม่มีประกันสังคม
..........................................
#คุณสมบัติ
แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
..........................................
#ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน (เปิดใช้บริการ 28 มีนาคม 2563)
ผ่าน 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
..........................................
#หลักฐาน
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ข้อมูลส่วนบุคคล
3. ข้อมูลนายจ้าง
..........................................
#ช่องทางรับเงินเยียวยา
1. พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
2.โอนเข้าบัญชีธนาคาร