ตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์

 

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ, พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์, พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์, พล.ต.ต.จตุรงค์ ภุมรินทร์ พร้อมคณะ เดินทางไปน้อมกราบสักการะพระพุทธสังเวชนียสถาน อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ พระมหาเจดีย์ เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย และตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์ น้อมสักการะพุทธสถานที่สำคัญ ในกรุงราชคฤห์ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกในพระพุทธศาสนา ณ เมืองนาลันทา เพื่อความสิริมงคลแก่ชีวิต ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา