ทส.เชิญชวนปชช.พกถุงผ้าเที่ยวงานกาชาด หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากโฟมและพลาสติก

 

 

 

 

 

 

 

ทส.เชิญชวนปชช.พกถุงผ้าเที่ยวงานกาชาด หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากโฟมและพลาสติก

          นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า​ งานกาชาดประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 - 22.00 น. ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงดำรงตำแหน่งองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย โดยกิจกรรมภายในงานมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน และมีความหลากหลาย ร่วมสมัยเหมาะกับผู้เที่ยวชมงานทุกวัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานทั้งสิ้น 10 วัน 10 คืน มีกิจกรรมพิเศษ อาทิ การแสดงบัลเล่ต์ ระบำน้ำพุประกอบวงดนตรีออเครสตร้า ขบวนแห่รถราง รถพลังงานไฟฟ้าตกแต่งด้วยไฟและมวลบุปผชาติเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะมีเฉพาะวันเปิดงานเท่านั้น ในการนี้ พิธีเปิดงานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน นอกจากนี้ กิจกรรมที่แฟนพันธุ์แท้งานกาชาดพลาดไม่ได้นั่นก็คือ การสอยดาว เสี่ยงโชคชิงรางวัล จากหน่วยงานกว่า 200 หน่วยงาน ซึ่งในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้นำเกมส์เสี่ยงโชคชิงรางวัลมากมายมาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวงานในปีนี้อีกด้วย

 

          นายวราวุธ รัฐมนตรี ทส. กล่าวต่อว่า กระทรวง ทส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการรณรงค์เรื่องขยะพลาสติก จึงขอเชิญชวนผู้ที่มาเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2562 ร่วมกันงดใช้ถุงพลาสติก หรือโฟม พร้อมทั้งให้พกถุงผ้า หิ้วกระบอกน้ำ นั่งรถสาธารณะมาเที่ยวงานกาชาด ซึ่งจะทำให้งานกาชาด
เป็นโมเดลต้นแบบของงานมหกรรมรื่นเริงการกุศลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น Green Fair งานแรก
ของประเทศไทยเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และลดปริมาณขยะในงานกาชาด โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร้านค้า ผู้มาเที่ยวงานให้คัดแยกขยะ ซึ่งภายในงานจะมีเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา คอยให้คำแนะนำการคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ ในส่วนนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และกลุ่ม CU 15

          ด้าน นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า งานกาชาดในปีนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวง ทส. ให้เป็นเจ้าภาพออกร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทย รู้ใช้อย่างยั่งยืน” โดยร้านกาชาดฯ ตั้งอยู่ริมฟุตบาทถนนภายในสวนลุมพินี ใกล้กับทางเข้าประตู 1 ด้านหน้า ของร้านกาชาดฯ จัดเป็นพื้นที่ชายหาดจำลอง เพื่อสร้างความสนใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน
ได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกและเป็นจุดเช็คอินหรือจุดแลนด์มาร์คของร้านกาชาดฯ ในส่วนรูปแบบภายใน ร้านกาชาดฯ มีการจัดสร้างเป็นลักษณะอุโมงค์ ซึ่งภายในอุโมงค์มีจอ LED นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
สัตว์ทะเลหายากและขยะทะเล อีกทั้งนิทรรศการให้ความรู้ด้านป่าชายเลน โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ และโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

          นายโสภณ อธิบดี ทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับโรดแมปการจัดขยะพลาสติก
ตามนโยบายของรัฐบาล กรม ทช. ได้ดำเนินการจัดร้านกาชาดฯ ให้เป็นไปในรูปแบบที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งร่วมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเรื่องการหลีกเลี่ยงกาใช้โฟมและพลาสติกภายในงานกาชาด รวมถึงประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนพกถุงผ้า และกระบอกน้ำทุกครั้งที่เดินทางมาเที่ยวภายในงานกาชาด เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชน ให้ช่วยกันลดการสร้างขยะใหม่อันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม