ทองพุ่ง 250 บ. รูปพรรณขายออก 27,100 บ. 

 

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยเปิดตลาดราคาทองคำ ขึ้น 250 ดังนี้


ทองแท่ง
รับซื้อ 26,400.00 บาท ขายออก 26,600.00 บาท


ทองรูปพรรณ
รับซื้อ 25,923.60 บาท ขายออก 27,100.00 บาท