บรรยากาศชุมนุม "คณะราษฎร" 14 ตุลา

บรรยากาศมวลชน “คณะราษฎร” เคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งเส้นทาง