มาเลย์ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ

 

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์ ชะฮ์ ของมาเลเซียทรงใช้พระราชอำนาจประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19สถานการณ์ฉุกเฉินจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคมหรือเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานะของการติดเชื้อโคโรนาไวรัส สำนักพระราชวังกล่าวในแถลงการณ์


"อัล-สุลต่านอับดุลละฮ์ทรงมีความเห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่ในขั้นวิกฤตและมีความจำเป็นต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน" สำนักพระราชวังกล่าว นายกรัฐมนตรีมุฮ์ยิดดิน ยัซซิน ขอให้สมเด็จพระราชาธิบดีทรงประกาศภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ