สร้างเพียง 10 วัน รพ.รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

พร้อมเปิดวันนี้....ภาพล่าสุดโรงพยาบาล huoshenshan ในอู่ฮั่น ประเทศจีน สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้เวลาสร้างเพียง 10 วันเท่านั้น!!!