สหรัฐฯอ่วมยอดติดเชื้อพุ่ง!!!

 

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเว็ปไซต์ worldometers ประจำวันที่ 28 มี.ค. 63 พบผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 595,952 ราย เสียชีวิต 27,341 ราย รักษาหาย 133,057 ราย และเชื้อได้แพร่กระจายไปแล้ว 199 พื้นที่ทั่วโลก โดยประเทศที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่

 

1.สหรัฐอเมริกา 102,464 ราย เพิ่มขึ้น 17,029 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 1,607 ราย เพิ่มขึ้น 312 ราย รักษาหาย 2,471 ราย
2.อิตาลี 86,498ราย เพิ่มขึ้น 5,909 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 9,134 ราย เพิ่มขึ้น 919 ราย รักษาหาย 10,950 ราย
3.จีน 81,394 ราย เพิ่มขึ้น 54 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 3,295 ราย เพิ่มขึ้น 3 ราย รักษาหาย 74,971 ราย
4.สเปน 65,719 ราย เพิ่มขึ้น 7,933 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 5,138 ราย เพิ่มขึ้น 773 ราย รักษาหาย 9,357 ราย
5.เยอรมนี 50,871 ราย เพิ่มขึ้น 6,933 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 351 ราย เพิ่มขึ้น 84 ราย รักษาหาย 6,658 ราย
6.ฝรั่งเศส 32,964 ราย เพิ่มขึ้น 3,809 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 1,995 ราย เพิ่มขึ้น 299 ราย รักษาหาย 5,700 ราย
7.อิหร่าน 32,332 ราย เพิ่มขึ้น 2,926 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 2,378 ราย เพิ่มขึ้น 144 ราย รักษาหาย 11,133 ราย
8.สหราชอาณาจักร 14,543 ราย เพิ่มขึ้น 2,885 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 759 ราย เพิ่มขึ้น 181 ราย รักษาหาย 135 ราย
9.สวิตซ์เซอร์แลนด์ 19,928 ราย เพิ่มขึ้น 1, 117ราย ยอดผู้เสียชีวิต 231 ราย เพิ่มขึ้น 39 ราย รักษาหาย 1,530 ราย
10.เกาหลีใต้ 9,332 ราย เพิ่มขึ้น 91 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 139 ราย เพิ่มขึ้น 8 ราย รักษาหาย 4,528 ราย

 

ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 35 จำนวนผู้ติดเชื้อ 1,136 ราย เพิ่มขึ้น 91 ราย เสียชีวิต 5 ราย รักษาหาย 97 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 1,034ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 11 ราย