เก็บตกสีสัน "ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล"

 

มาดูบรรยากาศกลุ่มคณะเสรีเทยพลัส จัดกิจกรรม "ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล" เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแอก คือ การให้รัฐบาลยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่

โดยมีการปราศรัยของผู้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ พร้อมเสนอข้อเรียกร้องค่อรัฐบาลในปัจจุบันและในอนาคตให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับการสมรส เพื่อให้เกิดการสมรสเท่าเทียมในประเทศไทย ที่ บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อ 25 ก.ค. 2563 

ภาพ ภานุมาศ สงวนวงษ