เตรียมตรวจสอบกิจการฟลอร่า พาร์ควังน้ำเขียวในที่ดินส.ป.ก.เลขาฯ ส.ป.ก. เผยเร่งรัดให้ปฏิรูปที่ดินโคราชรายงานการเปิดกิจการเข้าชมสวนของฟลอร่า พาร์ค วังน้ำเขียว ตลอดจนขั้นตอนที่คปจ. อนุมัติให้เช่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน หากพบดำเนินกิจการผิดจากที่ยื่นความประสงค์เช่า หรือไม่เข้าข่ายกิจการเกี่ยวเนื่องตามกฎหมายส.ป.ก.จะสั่งให้ยุติกิจการ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า สั่งการให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ปฏจ.) ตรวจสอบเรื่องที่ ฟลอร่า พาร์ค วังน้ำเขียว โฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เชิญชวนให้เข้าท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 โดยระบุค่าเข้าชม วันที่ 1-13 พ.ย.2563 จัดโปรโมชั่น คนละ 50 บาท วันที่ 14 พ.ย.ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 คนละ100 บาท ซึ่งมีการจัดแสดงสวนดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงทุ่งกุหลาบอังกฤษและจุดชมวิว 360 องศา ประกอบด้วยกุหลาบหลายสายพันธุ์กว่า 40,000 ต้น ปลูกบนเนินและกระจายรอบๆ พื้นที่

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คปจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุมัติให้ผู้ประกอบกิจการฟลอร่า พาร์คเช่าพื้นที่ หลังจากที่มีประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เรื่อง รายการกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีผลบังคับใช้ ขณะนี้ให้ปฏจ.รายงานมายังคปก. เกี่ยวกับรายละเอียดตามสัญญาเช่าว่า เช่าเพื่อประกอบกิจการใด ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมที่เก็บ ทราบเบื้องต้นว่า คปจ. นครราชสีมาอนุมัติให้เช่าตามที่ผู้ครอบครองที่ดินยื่นขอไว้เดิมหลายปีแล้ว ซึ่งเรื่องค้างอยู่ในการพิจารณาของคปจ. ซึ่งตามระเบียบเดิม การอนุมัติเป็นอำนาจของคปจ. แต่ละจังหวัด

นายวิณะโรจน์กล่าวต่อว่า หากทำสัญญาเช่าเพื่อเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร แต่กลับเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว แล้วเก็บค่าเข้าชม อาจถือว่า ผิดสัญญา รวมทั้งต้องให้คปก. พิจารณาว่า การเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะนี้ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ตามประกาศคปก. ที่ลงนามโดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคปก. หรือไม่

“ล่าสุด คปก. ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบการอนุมัติให้เช่าพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของคปก. แล้วเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งกำลังรอรายงานจากปฏจ.ว่าการทำสัญญาเช่านั้น ทำขึ้นก่อนหรือหลังออกระเบียบใหม่ หากมีส่วนไม่ถูกต้อง จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ถ้าต้องระงับการเปิดเข้าชมก็ต้องทำ จะเร่งดำเนินการเร็วที่สุด” นายวิณะโรจน์กล่าว