เตรียมเฮ! ประกันสังคมเล็งเพิ่มค่าทำฟัน 1,200 ต่อปี
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:45 น.

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีรายงานว่า นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังการประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายกรณีทันตกรรมของสถานพยาบาลในความตกลง เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ว่า หลังได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม ที่มีสาระสำคัญขอให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาการให้สิทธิกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน อาทิ การปรับเพิ่มค่าบริการทันตกรรมจากเดิมอยู่ที่ 900 บาทต่อปี เป็น 1,200 บาทต่อปี
 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากผู้ประกันตนที่มีการถอนฟันในซี่ที่ถอนยาก จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท ซึ่ง 900 บาท จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีนี้  นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้เพิ่มสิทธิเบิกกรณีฟันปลอมฐานโลหะ และราคาฟันปลอมทั้งปาก โดยขอปรับเพิ่มเป็น 6,000 บาท ให้เท่ากับสิทธิกรมบัญชีกลาง รวมถึงสามารถดึงข้อมูลผู้ประกันตน เพื่อความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมด้วย เบื้องต้น นายอนันต์ชัย เปิดเผยว่า ทางสำนักงานประกันสังคมได้รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว และจะนำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนต่อไป

 

ที่มา กระปุกดอทคอม