เที่ยวริม "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" โครงการพระราชดำริ "ในหลวง ร.9"

 

“โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มากมายด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด กับภูมิทัศน์รอบด้านที่สวยงามด้วยธรรมชาติของสายน้ำต้นไม้ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หรือโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนแกนดินเหนียว ขนาดยาวที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยกักเก็บน้ำจากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ในจังหวัดเลย เพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ จ.ลพบุรี จ.สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มีความยาว 4,860 เมตร สูงราว 36.50 เมตร

 

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล และด้วยความห่วงใยในพสกนิกร ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ล้ำลึก และเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ ทรงแก้ปัญหาให้ "ความโหดร้าย" ของแม่น้ำป่าสักกลับกลายเป็น "ความสงบเสงี่ยม" ที่น่านิยม พระองค์ท่านทรงหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสักอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนน้ำ เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูก และบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้น

 

ส่วน กิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก คือ การให้อาหารปลา บริเวณริมตลิ่ง เนื่องจากมีคนนำอาหารปลามาให้ปลากิน นอกจากนี้ สามารถเดินชมวิวชิลๆ บริเวณสันเขื่อนได้อีกด้วย หรือจะขับรถชมวิวก็ได้เช่นกัน โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกจะเห็นวิวสวยงามมาก 

 

สอบถามรายละเอียดได้จาก โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บ้านหนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทร : 0 3649 4243  เปิดทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น. สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

สำหรับการเดินทาง กรุงเทพฯ – โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่าน จ.สระบุรี ไปประมาณ 33 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3017 อีกราว 17 กิโลเมตร ถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 

 

 

 

ที่มา ภาพและข้อมูลจาก : www.edtguide.com ,แนวหน้า