เปิดมาตรการช่วยเหลือ "แรงงาน" ได้รับผลกระทบโควิด-19

 

เปิดมาตรการช่วยเหลือ "แรงงาน" ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
...........................................

1. แจกเงินให้แรงงานนอกระบบ ลูกจ้างอาชีพอิสระคนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน มีจำนวนคนที่ได้รับเงิน 3 ล้านคน

2. ให้สินเชื่อคนละ 1 หมื่นบาทต่อคน อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน

3. ให้สินเชื่อ 5 หมื่นบาทต่อคน ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน แต่ต้องมีหลักประกัน

4 ให้วงเงินดอกเบี้ยต่ำกับโรงรับจำนำ เพื่อไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

5. การลดภาระลูกจ้างมีการยืดเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึงเดือน 31 ส.ค. 2563 มีเม็ดเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท ที่ยังไม่ต้องเสียภาษี

6. ให้หักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพได้เพิ่มจาก 1.5 หมื่นบาท เป็น 2.5 หมื่นบาท

7. ให้บุคคลากรทางการแพทย์ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

8. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ