เปิดเทอมใหญ่สภาฯ ส่อดุเดือด!! งัด พ.ร.ก. 3 ฉบับซักฟอกรัฐ


อีกไม่กี่วันก็เปิดประชุมสภาฯคราวนี้เห็นทีการเมืองไทยจะดุเดือดน่าดู พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมพร้อมเต็มที่เปิดศึกซักฟอกร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ ที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 27-29 พฤษภาคมนี้ 3 ฉบับที่ว่าจะมีพ.ร.ก.อะไรบ้างมาดู 

 

1.พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พ.ศ. 2563 วงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

 

2.พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท


3.พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 กำหนดให้กองทุนมีวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาท