เปิด 32 รายชื่อพรรคการเมือง “กู้เงิน”

 

เปิดรายชื่อพรรคการเมืองที่มีการ “กู้เงิน” และมี “เงินยืม” รวม 32 พรรคที่ “ศรีสุวรรณ” ยื่นต่อกกต. มีเพื่อไทย-ภูมิใจไทย และจี้ให้ตรวจสอบเป็นบรรทัดฐานเดียวกับ พรรคอนาคตใหม่ ชี้หากกกต.ไม่ทำ จะฟ้อง ปปช.ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยกับ The Reporters ยืนยันไม่เคยคิดกลั่นแกล้งพรรคอนาคตใหม่ ที่ผ่านมาร้องเรียนไปตามหน้าที่และการวินิจฉัยเป็นดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้ยื่นเรื่องต่อ กกต.ขอไต่สวนสอบสวนและตรวจสอบ และวินิจฉัยว่า กรณีพรรคการเมืองต่างๆ จำนวน 32 พรรคการเมือง กู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการพรรคการเมือง เป็นการกระทำหรือนิติกรรมที่ขัดแย้งต่อมาตรา 62 ประกอบมาตรา 72 และมาตราอื่นๆที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ และ อื่นๆ

ทั้งนี้หาก กกต.ไม่ดำเนินการ นายศรีสุวรรณ จะยื่นเรื่องต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่

โดยมีพรรคการเมืองที่เข้าข่าย “กู้เงิน” เป็นพรรคใหญ่ แต่วงเงินไม่ถึง 10 ล้านบาท เช่น พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรคชาติพัฒนา

ส่วนพรรคการเมืองที่ “เงินยืม” เป็นพรรคใหญ่ที่มีเงินยืมเกิน 10 ล้านบาท คือ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา มีกว่า 5 ล้านบาท
พรรคการเมืองที่มีงบการเงิน ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงว่า “กู้เงิน”

1. พรรคพลังศรัทธา เงินกู้ระยะสั้น 300,000 บาท

2. พรรคพลังชาติไทย เงินกู้ระยะสั้น 113,988 บาท

3. พรรคไทยธรรม เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 1,000 บาท

4. พรรครวมพลังประชาชาติไทย เงินกู้จากบุคคลอื่น 5,000,000 บาท

5. พรรครวมใจไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 45,697.86 บาท

6.พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 226,000 บาท

7.พรรคพลังไทยรักชาติ เงินกู้ยืมหัวหน้าพรรค 85,000 บาท

8.พรรคเมืองไทยของเรา เงินกู้ยืมระยะสั้น 542,750 บาท

9.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เงินกู้ยืมระยะยาว 50,000 บาท

10.พรรคเงินเดือนประชาชน เงินกู้ยืมจากกรรมการ 822,183.70 บาท

11.พรรคไทรักธรรม เงินกู้ยืม กรรมการบริหารพรรค 4,376,000 บาท

12.พรรคพลังประชาธิปไตย เงินยืมจากหัวหน้าพรรค 5,584,290 บาท

13.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน เงินกู้ยืม 542,125 บาท

14.พรรคพลังท้องถิ่นไท เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,427,000 บาท

15.พรรคประชาธิปไตยใหม่ เงินกู้ยืมระยะสั้น 4,216,600 บาท

16.พรรคชาติพัฒนา เงินกู้ยืม 2,000,000 บาท

พรรคการเมืองที่มี งบการเงินปี 2561 เป็น “เงินยืม”

1. พรรคพลังไทยรักษาชาติ เงินยืมกรรมการ 5,765,869.33 บาท

2. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เงินยืมทดรองจ่าย 115,076.15 บาท

3. พรรคเพื่อสันติ เงินยืมทดรองจ่ายจากกรรมการพรรค 335,500 บาท

4. พรรคพลังประชาธิปไตย เงินยืมจากหัวหน้าพรรค 5,584,290 บาท

5. พรรคพลังชล เงินยืมทดลองจ่าย(สาขา) 2,816,000 บาท

6. พรรพลังสหกรณ์ เงินยืมทดรองจ่าย 1,642,361 บาท

7.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เงินยืมทดรองจ่าย 43,740 บาท

8. พรรคพลังคนกีฬา เงินทดรองจ่าย-หัวหน้าพรรค 4,145,713.12 บาท

9. พรรคเพื่อธรรม เงินยืมทดรองจ่าย 890,966.50 บาท

10. พรรคเพื่อไทย เงินสำรองจ่าย จากกรรมการ 13,000,000 บาท

11. พรรคชาติไทยพัฒนา เงินยืมทดรอง 5,050,457 บาท

12. พรรคอนาคตไทย เงินยืมทดรองจ่าย 429,700 บาท

13. พรรคภูมิใจไทย เงินทดรองจ่ายจากกรรมการ 30,164,287.17 บาท

14. พรรคประชากรไทย เงินทดรองจ่าย 12,845,239.29 บาท

15. พรรคมหาชน เงินทดรองจ่ายกรรมการบริหาร 4,428,739.38 บาท

16. พรรคความหวังใหม่ เงินยืมทดรองจ่าย 2,039,399.32 บาท

เดิมมี 34 พรรคการเมือง รวม พรรคไทยรักษาชาติ เงินยืมจากหัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค 1,738,868.92 บาท และ พรรคอนาคตใหม่ เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 161,200,000 บาท ที่ถูกยุบพรรคไปแล้ว จึงเหลือ 32 พรรคการเมืองที่ กกต.ต้องตรวจสอบ

ที่มา ข้อมูล The Reporters