แบบฟอร์มลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท มาให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมกันก่อน
.
🔺#คุณสมบัติ
แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
..........................................
🔺#ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/

คลิก👉🏾 https://bit.ly/2WOqk5e

เวลา 18.00 น. ‼️ตลอด 24 ชม.‼️
..........................................
🔺#หลักฐาน
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ข้อมูลส่วนบุคคล
3. ข้อมูลนายจ้าง
..........................................
#ช่องทางรับเงินเยียวยา
1. พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
2.โอนเข้าบัญชีธนาคาร