ไทยพีบีเอสพบพนักงานติดเชื้อโควิด

 

รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อํานวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ Thai PBS ได้ออกประกาศ เรื่อง การพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายแรก
โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 ได้รับรายงานว่า มีพนักงานของ ส.ส.ท. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน  1 คน หลังจากที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ที่โรงพยาบาลรามคําแหง และพนักงานคนดังกล่าว ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


โดยพนักงานจะได้รับการดูแลตาม สิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์โรค COVID - 19 ที่ ส.ส.ท. ได้จัดทําไว้สําหรับพนักงานทุกคนด้วยทั้งนี้ พนักงานคนดังกล่าวได้เข้าปฏิบัติงานวันสุดท้ายที่ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563


จากนั้นได้ลากิจและมิได้ เข้าปฏิบัติงานที่ ส.ส.ท. อีกเลยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสํานักบริหารได้ทําการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของ ส.ส.ท. ไปแล้วทุกอาคาร 


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 และได้พ่นยาเพิ่มเติมในทุกสํานักและอาคารอย่างต่อเนื่องทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดสลับหมุนเวียนกันตลอด มาจนถึงปัจจุบัน และในวันนี้ (5 เมษายน 2563) เมื่อทราบผลเป็นที่แน่ชัดว่ามีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักบริหารก็ได้ทําความสะอาดด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคในทุกสํานักและอาคาร