ไฟไหม้ภูกระดึง เสียหายกว่า 3,000 ไร่

 

 

เกิดเหตุไฟไหม้ภูกระดึงครั้งใหญ่ กินเวลายาวนานหลายชั่วโมง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมไฟตลอดทั้งคืนจนถึงขณะนี้ประเมินพื้นที่เสียหายประมาณ 2,000 ไร่