"สมชัย" ลั่น ต่อไปตาย ก็ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

 

"สมชัย ศรีสุทธิ​ยากร" อดีต กกต.โพสต์เฟซบุ๊ก​ ต่อไปตาย ก็ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

 

"ต่อไปตาย ก็ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

 

กกต.รุ่นน้องผม มีมติส่งเรื่อง ส.ส. กปปส.5 คนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  สิ้นสุดสถานภาพการเป็น ส.ส. และ รัฐมนตรีแล้วหรือยัง โดยอ้างหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 82 และ 170 ของรัฐธรรมนูญ 2560

 

มาตรา 170 เป็นเรื่องเหตุความสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรี  ส่วนมาตรา 82 เป็นกรณีที่มีเหตุเห็นว่า สมาชิกภาพของ ส.ส.นั้นสิ้นสุด ด้วยการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในรัฐธรรมนูญ  ให้ กกต. สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

 

การส่งเรื่องควรเป็นเรื่องที่ กกต. ไม่สามารถมีความเห็นชัดเจนว่าสมาชิกภาพนั้นสิ้นสุดหรือไม่  เป็นกรณีสีเทา  ซึ่งต้องอาศัยศาลวินิจฉัยชี้ขาด 

 

แต่หากเป็นเรื่องที่เห็นชัดเจนว่า ขาดคุณสมบัติ  เช่น ตาย ลาออก ไปบวชเป็นพระ  ถูกเพิกถอนสิทธิ ต้องคุมขังโดยหมายของศาล  หรือวิกลจริตไม่สมประกอบ  กกต.สมควรมีคำวินิจฉัยได้ทันทีไม่สมควรต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้ขาดอีก 

 

หากต้องส่งทุกเรื่องให้วินิจฉัยโดยอ้างมาตรา 82 และ 170  วันหน้า มี ส.ส.ตาย  อย่าลืมส่งให้ศาลวินิจฉัยด้วยว่าหมดสมาชิกภาพ ส.ส.แล้วหรือยัง"