ธปท.ประกาศให้แบงก์หยุดชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค.นี้

 

ธปท.กำหนดให้ 'สถาบันการเงิน-สถาบันการเงินเฉพาะกิจ' หยุดชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค.นี้ 

 

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ ธปท.พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ