คนไทย นัมเบอร์วัน เสพหนักโซเชียล

 

รู้หรือไม่? คนไทย 93% ใช้เวลาไปกับการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อท่องอินเทอร์เน็ต

 

ผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งสำรวจจากประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป 63.8 ล้านคน พบว่าทั่วประเทศมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 16.1 ล้านคน และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 42.4 ล้านคน โดยประชาชนในกทม. มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็น 43.0% และ 85.3% ตามลำดับ โดยความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็น 88.5%

 

ติดตามข้อมูลสถิติได้ทาง www.nso.go.th