ทบ.เตรียมจัดตั้ง รพ.สนาม สนับสนุนรัฐบาลคลี่คลายโควิด

 

ทบ.เตรียมจัดตั้ง รพ.สนาม สนับสนุนรัฐบาลคลี่คลายโควิด พร้อมสร้างการรับรู้เข้าใจให้กับกำลังพลเรื่องวัคซีนที่ จ.สมุทรสาคร

 

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. เวลา 11.30 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่มีการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย และที่ผ่านมาได้มีการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันได้ดี ล่าสุดมีการนำเข้าวัคซีนเพื่อมาบริหารจัดการเสริมสร้างระบบป้องกันสุขภาพให้กับประชาชน สำหรับกองทัพบก ได้มีการสนับสนุนกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ในภารกิจของศบค. รัฐบาล ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดน, การปฏิบัติงานในสถานกักกันโรคของรัฐ, การบริการสาธารณสุขและคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่, การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมสถานที่ของหน่วยทหารเพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของกองทัพบก สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขเมื่อได้รับการประสานกรณีที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก เกินขีดความสามารถในการรองรับของโรงพยาบาล ประกอบด้วยระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน ที่สามารถจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นได้ภายใน 1-3 วัน จำนวน 11 แห่ง รวม 2,170 เตียง อาทิ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี, ค่ายบุรฉัตร กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี และกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ และระยะที่ 2 กระจายตามกองทัพภาค 1-4 รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด 19 แห่ง 1,910 เตียง อาทิ อาคารโรงทหาร กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี, อาคารโรงเก็บอากาศยาน กองพลทหารราบที่ 3 จ.นครราชสีมา, สโมสรสราญรมย์ มณฑลทหารบกที่ 310 จ.ตาก และพื้นที่สนามกอล์ฟค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

 

และล่าสุดกองทัพบกมอบให้กรมแพทย์ทหารบก จัดชุดวิทยากรลงพื้นที่ สร้างการรับรู้เข้าใจเรื่องการใช้วัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานพื้นที่ด่านหน้า ที่จะได้รับการพิจารณาจัดสรรให้ได้รับวัคซีนตามแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 สามารถปฏิบัติตน สังเกตุอาการ ดูแลป้องกันตนเองขณะและหลังได้รับวัคซีนอย่างถูกต้อง รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัวและชุมชนรอบค่าย กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมปฏิบัติในทุกภารกิจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สร้างความมั่นคงด้านระบบสุขภาพของประเทศไทย