พระราชกระแสรับสั่ง "ในหลวง ร.10" โรคระบาด มิใช่ความผิดของใคร เราจะชนะถ้าแก้ถูกจุด

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายแนวทางในการรับมือ โควิด 19 ชื่นชมประเทศเราทำได้ดี โรคระบาดมิใช่ความผิดของใคร เราจะชนะได้ถ้าแก้ไขถูกจุด
.
วานนี้ (6 เมษายน 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ. สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลสถานการณ์โรคโควิด 19 และมาตรการการแก้ปัญหาของรัฐบาล
.
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ความว่า...
.
"มีอะไรที่จะมีส่วนช่วยเหลือ ที่จะแก้ปัญหาก็ยินดี เพราะว่าก็เป็นปัญหาของชาติ ซึ่งเรื่องโรคระบาดนี้ ก็ไม่ใช่ความผิดของใคร สิ่งที่เกิดขึ้นเรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุด อย่างที่เคยพูดไว้ว่า ถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหา มีความเข้าใจ ไม่ใช่หมายความว่ายอมรับตามบุญตามกรรม แต่มีความเข้าใจในสถานการณ์ มีความเข้าใจในปัญหา และก็มีความรู้เกี่ยวกับโรค คือเข้าใจในปัญหานั่นเอง อันแรกก็เป็นอย่างนี้ อันที่ 2 ก็คือจากข้อที่ 1 คือการมีการบริหารจัดการ มีแผนเผชิญเหตุ มีระบบในการปฏิบัติ แก้ไขให้ถูกจุด รู้ปัญหา
.
แก้ไขให้ถูกจุด โดยมีการบริหารจัดการ แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติ เพราะว่าการมีระบบ หรือแผนในการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แก้ถูกจุด ก็จะลดปัญหาลงไป จะแก้ได้ในที่สุด
.
เชื่อแน่ว่าจะต้องแก้ไข และก็เอาชนะได้ ประเทศของเรานับว่าทำได้ดี ประเทศของเรานี้น่าภูมิใจว่าทำได้ดี ทุกคนร่วมใจกัน ดีกว่าที่อื่นอีกหลายที่
.
แต่บางที ก็ต้องเน้นเรื่องการทำงานมีระบบด้วยความเข้าใจ และการมีระเบียบวินัยในการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายว่าเราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงไปได้ในที่สุด เพราะว่าโรคมาได้ โรคก็ไปได้ โรคจะไม่ไป ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหา เราไม่แก้ไขให้ถูกจุด
.
หรือเราไม่มีความขันติอดทนที่จะแก้ไข บางทีก็ต้องสละในความสุขส่วนตัวบ้าง หรือเสียสละในการกล้าที่จะสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเอง ที่จะแก้ไขเพื่อตัวเอง เพื่อส่วนรวม อันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้"
.
ขณะเดียวกัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงตรัสให้กำลังใจแพทย์และพยาบาล ความว่า...
.
"หมอ อาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ ฝากเป็นกำลังใจให้คุณหมอ กับพยาบาลด้วยค่ะ"