10 จังหวัดล็อกดาวน์ห้ามเดินทางเข้า-ออก สกัดโควิด-19

 

10 จังหวัดล็อกดาวน์ห้ามเดินทางเข้า-ออก สกัดโควิด-19
.
สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยส่งผลกระทบไปทั้งประเทศ มีเพียง 11 จังหวัดที่ยังรักษาพื้นที่ไว้ได้ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ หรือผ่านพื้นที่ ขณะที่จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดต้องล็อกดาวน์ตัวเองห้ามคนเข้าออก เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดเชื้อ การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และผู้ที่ได้รับยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด
.
ล่าสุด กองบังคับการตำรวจทางหลวงเปิดรายชื่อจังหวัดที่ประกาศห้ามเข้า-ออกในพื้นที่ 10 จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย.63 เวลา 14.00 น. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้
.
1.เชียงราย (วันที่ 9-30 เม.ย.63) ระงับการใช้เส้นทาง ทล.109, 1150, 1202, 1292, 30, 37, 4024, 4025
.
2.น่าน (วันที่ 5-30 เม.ย.63) ระงับการเข้าชั่วคราว ทล. 101, 1091, 1148 .
3.ตาก (วันที่ 2-16 เม.ย.63) ปิดช่องทางผ่านแดนไทย-เมียนมา ระงับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
.
4.ตราด (วันที่ 4 เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
.
5.ภูเก็ต (วันที่ 30 มี.ค.-30 เม.ย.63)
.
6.สงขลา (วันที่ 6-30 เม.ย.63)
.
7.สตูล (วันที่ 3-30 เม.ย.63)
.
8.ปัตตานี (วันที่ 28 มี.ค.63 เป็นต้นไป)
.
9.ยะลา (วันที่ 29 มี.ค.63 เป็นต้นไป)
.
10.นราธิวาส (วันที่ 29 มี.ค.63 เป็นต้นไป)