บางกอกแอร์เวย์ปิดให้บริการสนามบิน "สมุย-สุโขทัย-ตราด"

 

“บางกอกแอร์เวย์” ปิดให้บริการ 3 สนามบิน “สมุย-สุโขทัย-ตราด” จนถึง 30 เม.ย.นี้
.
ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทางบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ขอแจ้งปิดการให้บริการสนามบินของบริษัททั้ง 3 แห่ง เป็นการชั่วคราว โดยสนามบินตราดจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 -30 เมษายน 2563 และสนามบินสมุย กับสนามบินสุโขทัยจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7-30 เมษายน 2563 ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
.
🔴การให้บริการอากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร
.
🔴อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน
.
🔴อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค
.
🔴อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
.
🔴อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา
อากาศยานขนส่งสินค้า

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบในการประกอบกิจการที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทจะรายงานให้ทราบต่อไป