เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟ
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:47 น.

 

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟ

 

นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี นำคณะผู้บริหาร อาสาสมัครกลุ่มสตรีและผู้นำชุมชน ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน จำนวน 210 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ณ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีกระบวนการผลิตอันทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามมาตรฐานสากล ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนศึกษาการพัฒนาด้านพลังงานสะอาด อาทิ โครงการไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และโครงการโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมี นายสมชาย อุทัยเลิศ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ