ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุน วันแบ่งปันซะกาต กทม. ปี 2562
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 14:35 น.

 

ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุน วันแบ่งปันซะกาต กทม. ปี 2562

 

นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีละศีลอด และ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "วันแบ่งปันซะกาต กทม. ประจำปี 2562"จัดโดย ฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มุสลิมไทยโพสต์ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบการศึกษาด้านศาสนาระดับซานะวีย์ หรือด้านสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 100 คน พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมี นายพงษ์พันธ์ วัฒนพันธพงษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบ ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ