"หมอธีระวัฒน์" เผยติดเชื้อเพียง 1 ราย ก็แพร่เชื้อไปหมด

 

"หมอธีระวัฒน์" เผยติดเชื้อเพียง 1 ราย ไปสถานที่แออัด ก็แพร่เชื้อไปหมด

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ในหัวข้อ มาตรฐานในการป้องกันการแพร่เชื้อต้องตั้งอยู่ในหลักการ การแพร่เชื้อ และการป้องกัน ในบริบทเดียวกัน โดยระบุว่า ต้องไม่ลืมว่าการติดเชื้อนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ ที่ไม่รักษาระยะห่างและคนทั่วไปวางใจเพราะเป็นการแพร่โดยไม่มีอาการ แต่เมื่อตรวจจริงมาดูข้อมูลจริงๆ ในพื้นที่หมู่บ้านหนึ่ง ของจังหวัดหนึ่ง ที่ไม่ได้มีสถานบริการอย่างเช่น กทม. หรือในเขตจังหวัดใหญ่ ตรวจ 1,159 รายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 129 ราย และต่อมาในการตรวจ 455 ราย ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 32 ราย

 

ในโรงงานเดียว จังหวัดหนึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตรวจ 1,901 ราย พบว่าติดเชื้อ 283 รายและสามารถแพร่เชื้อได้ 148 ราย และในช่วงเดือนมีนาคมตรวจ 1,854 รายมีติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 538 รายและแพร่เชื้อได้ 200 ราย หรือในเรือนจำ ที่แออัด มีติดเชื้อหนึ่งรายก็แพร่ไปหมด