ต้นน้ำคีรีวงนครศรีฯ แห้งมากที่สุดในรอบ 10 ปี
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:55 น.

 

นครศรีธรรมราช วิกฤตขาดแคลนน้ำประปาหนัก แหล่งต้นน้ำคีรีวงแห้งมากที่สุดในรอบ 10 ปี

 

สถานการณ์วิกฤติขาดแคลนน้ำประปาในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช กำลังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง เริ่มส่งผลกระทบอย่างหนัก หลังจากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงทำให้แหล่งน้ำดิบบริเวณคลองท่าใหญ่ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา ซึ่งมีต้นน้ำจากต้นน้ำท่าดี เทือกเขาหลวง มีระดับลดลงอย่างมาก ส่งผลให้น้ำต้นทุนที่นำมาผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำลังขาดแคลนและทำให้ส่งผลกระทบทั้งชุมชนเมือง ย่านเศรษฐกิจ ธุรกิจโรงแรมที่พักในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชและในเขตใกล้เคียงขาดแคลน ต้องมีการปล่อยน้ำประปาเป็นเวลา และมีการขอสนับสนุนน้ำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ โดยสถานการณ์การขาดแคลนน้ำได้เริ่มส่งผลกระทบหนักในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา

 

นายมนต์ชัย บุตรมะรัถยา ผอ.สำนักการประปาเทศบาลนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในรอบที่ 2 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาแก่ประชาชนแล้ว โดยช่วงแรกที่ฝนทิ้งช่วงจะเป็นเดือนเมษายน และมาช่วงนี้กลางฤดูฝน ทำให้น้ำดิบที่เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของเทศบาลคือคลองท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช แห้งจนขอดแทบจะไม่มีน้ำ

 

ส่วนแหล่งน้ำดิบที่มาจากต้นน้ำคีรีวงแห้งเกือบขอด น้ำลดลงเฉลี่ยวันละ 8 เซนติเมตร ทำให้การผลิตน้ำประปามีปัญหา เราได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยได้ไปนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำสำรองซึ่งตอนนี้ก็เหลือไม่มากมาผลิตน้ำประปาและมีการโดยการปล่อยน้ำประปาเป็นเวลาเช้าและเย็นช่วงละ 2 ชม.จะอัดเต็มที่ และมีการรายงานจังหวัดในการขอทำฝนเทียม เพราะหากภายในอาทิตย์หน้าฝนไม่ตกก็จะวิกฤตไปยิ่งขึ้น

 

นอกจากปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ขยายวงกว้างไม่เฉพาะในเขตอำเมืองและใกล้เคียง แต่อำเภอที่มีพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะสวนผลไม้ เช่น มังคุดที่กำลังเริ่มเก็บเกี่ยวผลได้รับผลกระทบเดียวกันเช่นกันจากการไม่มีน้ำทำให้ร่วงหล่นเสียจำนวนมาก