คณะประชาชนปลดแอกแถลงจุดยืน ยันจัดชุมนุมใหญ่ 16 ส.ค.

 

คณะประชาชนปลดแอก ออกแถลงการณ์ ยืนยัน 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน 1 ความฝัน ยืนยันจัดชุมนุมใหญ่ 16 สิงหาคมนี้

 

แถลงการณ์คณะประชาชนปลดแอก-Free People

 

เรื่องจุดยืนต่อการเคลื่อนไหวของคณะประชาชนปลดแอก

 

สืบเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมผู้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย จึงมีความเห็นร่วมกันว่า

 

หากจะบรรลุ 3 ข้อเรียกร้องที่ได้ประกาศนั้น ลำพังเพียงแค่เยาวชนไม่เพียงพอในการต่อสู้อีกต่อไปในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จึงประกาศจัดตั้งคณะประชาชนปลดแอก เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนและนำไปสู่การบรรลุข้อเรียกร้องทั้ง 3 ประการ

 

ดังนั้นคณะประชาชนปลดแอกจึงได้ประกาศนัดหมายการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินเวลา 15.00-21.00 น. และเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคณะประชาชนปลดแอกรวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน

 

คณะประชาชนปลดแอกจึงแถลงหลักการเคลื่อนไหวผ่าน 3 ขอเรียกร้อง 2 จุดยืนและ 1 ความฝันดังนี้ 3 ข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอกประกอบด้วย

1. รัฐบาลต้อง“ หยุดคุกคามประชาชน” ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย

2. รัฐบาลต้อง“ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ที่มาจากเจตจำนงของประชาชนเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง

3. รัฐบาลต้อง“ ยุบสภา”

 

เพื่อเป็นการเปิดทางให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้งบนหลักของ 2 จุดยืนคือ

1.ต้องไม่มีการทำรัฐประหาร

2.ต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

 

และอีก 1 ความฝันที่คณะประชาชนปลดแอกหวังให้เกิดขึ้นในประเทศไทยคือการมี“ ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ” อย่างแท้จริง ซึ่งความฝันนี้มิใช่ความฝันอันเลื่อนลอย แต่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง

เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนจะถูกพูดถึงอย่างเป็นรูปธรรม และไม่ว่าใครที่อยู่ในประเทศนี้จะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเสมอหน้ากันโดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะประชาชนปลดแอกจะยึดถึงในหลักการดังกล่าวนี้จนกว่าจะบรรลุ ด้วยเชื่ว่าจะสามารถนำพาประเทศไทยไปสู่ความสงบสุข เจริญก้าวหน้า และความมั่นคงบริบูรณ์สืบไป

คณะประชาชนปลดแอก
12 สิงหาคม 2563

 #คณะประชาชนปลดแอก