สธ.เผยผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 หายดีกลับบ้านได้เพิ่มอีก 1 ราย


สธ.เผยผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ได้รับการรักษาจนหายดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้อีก 1 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม

 

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ว่า วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หายดี กลับบ้านได้อีก 1 รายเป็นชายไทย อายุ 45 ปี ที่มีประวัติสัมผัสนักท่องเที่ยว รวมขณะนี้มีผู้ป่วยหายป่วยและแพทย์ให้กลับบ้านรวมเป็น 15 รายแล้วและยังไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติม

 

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ติดเชื้อรายล่าสุดที่เป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลเอกชนขณะนี้ได้รักษาไว้ที่ห้องแยกสถาบันบำราศนาดูร ส่วนบุคลากรโรงพยาบาลในกลุ่มเดียวกันจำนวน 23 คนเข้าระบบการเฝ้าระวังตั้งแต่ต้น ผลตรวจไม่มีไข้

 

การติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ สามารถพบได้ในหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุน อังกฤษ ฝรั่งเศส ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากผู้ปวยอย่งเคร่งครัด โดยในวันที่ 17ก.พ.63จะมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกโรงพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ถึงวันที่ 16 ก.พ. 63 ณ เวลา 08.00 น. ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 19 ราย กลับบ้านแล้ว 15 ราย รวมสะสม 34 ราย

 

ผู้ปวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. - 16 ก.พ. 63 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 821 ราย คัดกรองจากสนามบิน 54 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 767 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามอาการ 696 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 125 ราย