"ปรีดี ดาวฉาย" ตัวเต็งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ กับประสบการณ์ทำงาน 35 ปี

 

เปิดประวัติ “ปรีดี ดาวฉาย” ตัวเต็งว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ กับประสบการณ์ทำงาน 35 ปี ในเส้นทางการทำงานสายธนาคาร

 

การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลประยุทธ์ 2/2 ใกล้จะมีความชัดเจนมากขึ้น โดยบิ๊กตู่กล่าวว่า จะมีความชัดเจนเรื่องโฉมหน้า ครม. ใหม่ไม่เกินเดือนหน้า ซึ่งในโผ ครม. ชุดใหม่ปรากฎชื่อ ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย (Kbank) และประธานสมาคมธนาคารไทย ในตำแหน่งว่าที่รัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ปรีดี ดาวฉาย คือชื่อของผู้ที่จะมานั่งเป็นเจ้ากระทรวงวายุภักษ์คนใหม่ แต่ถ้ามีพลิกก็จะเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจคนใหม่ของรัฐบาลประยุทธ์ 2/2 โดยปัจจุบันนั้นดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย และเป็นประธานสมาคมธนาคาไทย ที่นอกจากจะทำงานเป็นผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนฝั่งการเงินการธนาคารแล้ว ยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการและที่ปรึกษาให้กับโครงการของรัฐหลายแห่ง

 

ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ตัวเต็งว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่

 

ปรีดี ดาวฉาย เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2501 ปัจจุบันอายุ 61 ปี โดยเป็นผู้บริหารและอยู่ในคณะกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารกสิกรไทย มีตำแหน่งดังนี้

-กรรมการ
-กรรมการผู้จัดการ
-สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

วุฒิการศึกษา

-ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
-เนติบัณฑิตไทย
-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

-ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
-ประธานกรรมการ บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
-กรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
-สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ตำแหน่งอื่น

-ประธานกรรมการ บริษัท ลิสซิ่งกสิกร จำกัด
-ประธานกรรมการ บริษัท แฟคแตอรี แอนด์ อีคลิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
-ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
-กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
-กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
-กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
-ประธานสมาคมธนาคารไทย
-รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
-กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
-กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
-กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
-กรรมการ ASEAN Bankers Association
-กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
-กรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
-กรรมการ มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา

การอบรมและสัมนาการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.)

-ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
-ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
-Director Certificate Program (DCP)
-Corporate Governance for capital Market Intermediaries
-Advance Management Program
 

และนี่คือโฉมหน้าของหนึ่งในตัวละครสำคัญที่จะเข้ามาร่วมนำพาประเทศสู้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่กำลังเผชิญกับโควิด 19