"อสมท" เล็งขายที่ 20 ไร่อุดขาดทุนทีวีดิจิทัล"อสมท" เตรียมขายที่ดินตั้งสำนักงานปัจจุบัน 20 ไร่ หวังหารายได้ชดเชยขาดทุนทีวีดิจิทัล พร้อมเริ่มประชาพิจารณ์พัฒนาที่ดิน 50 ไร่

 

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการขายที่ดินจำนวน 20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงาน อสมท ในปัจจุบัน หากราคาที่ดินที่ผู้สนใจจะซื้อเสนอมาเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากบริษัทต้องการนำ รายได้ดังกล่าวมาชดเชยการทำธุรกิจสื่อ โดยเฉพาะการลงทุนทีวีดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ในภาวะขาดทุน

 

อย่างไรก็ดี การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวยังคงต้องมีการทำประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่าย เพราะอสมท เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นองค์กรที่อยู่ ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง

 

สำหรับความคืบหน้าของการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่นั้น เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการมอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยฯ) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินว่างเปล่า 50 ไร่ และที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง 20 ไร่ ได้มีการเปิดประชุม รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในการพัฒนา ที่ดินผืนดังกล่าว เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ให้เป็น มิกซ์ยูสด้านดิจิทัลเหมือนกับที่เกาหลีใต้ และแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

 

นายไพรัช มณฑาพันธุ์ ผู้จัดการโครงการ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยฯ) กล่าวว่า จากการศึกษาที่ดินดังกล่าวทั้งสองแปลงมีความเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งในส่วนของแปลง 20 ไร่ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาที่ดินเกือบเต็มทั้ง 20 ไร่แล้ว จึงทำให้มูลค่าที่ดินแปลงนี้ค่อนข้างสูงกว่าแปลง 50 ไร่ ประกอบกับทำเลอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้ามหานครและถนนรัชดาภิเษก ซึ่งหากมีการซื้อขายที่ดินผืนดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ที่ตารางวาละไม่เกิน 1 ล้านบาท เนื่องจากที่ดินที่ติดกับถนนรัชดาภิเษกมีการขายกันที่ตารางวาละ 1 ล้านบาท

 

ด้าน นายก่อพงษ์ ไทยน้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม สำนักงานศูนย์วิจัยและ ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยฯ) กล่าวว่า ในส่วนของการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ จะมีข้อจำกัดในด้านของผังเมือง เพราะหนึ่งเป็นสีส้ม และสีน้ำตาล จึงทำให้มีที่ดินที่สามารถพัฒนาได้เพียง 55% หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 4.6 แสนตารางเมตรเท่านั้น

 

นอกจากนี้ ที่ดินในส่วนที่อยู่ห่างจากศูนย์วัฒนธรรมประมาณ 100 เมตร ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นอาคารสูงเกิน 9 เมตร หรือสูงไม่เกินตึก 3 ชั้น ส่วนที่ดินบริเวณอื่น อสมท มีแผนจะพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า อาคารสำนักงาน อสมท ศูนย์จัดแสดงและจัดกิจกรรม โรงแรม พื้นที่ค้าปลีก ส่วนบริการ พื้นที่สีเขียวและลานทำกิจกรรม ที่อยู่อาศัย และศูนย์การเรียนรู้