ลงทะเบียน "ม.33 เรารักกัน" วันแรก!

 

ลงทะเบียน "ม.33 เรารักกัน"  เพื่อรับสิทธิ์เงิน 4,000 บาท วันแรก 21 ก.พ. 2564 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังคม อย่าลืมเช็กคุณสมบัติก่อนรับสิทธิ์


นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า โครงการ "ม.33 เรารักกัน" มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท สำหรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ผู้มีสิทธิ์ข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค.2564


จากนั้น ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ในการนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในวันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท


อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" หรือภายใต้โครงการ "คนละครึ่ง" และโครงการ "เราชนะ" ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์โครงการ ม.33 เรารักกัน
-ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
-เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
-ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)


ทางด้าน นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เผยว่า เงื่อนไขเงินฝากในสถาบันการเงิน จะนับเงินในบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ ไม่รวมกับเงินที่อยู่ในหมวดลงทุน เป็นเงื่อนไขเดียวกับโครงการ "เราชนะ" หากผู้ใดมีเงินฝากทุกบัญชีนับรวมกันเกิน 500,000 บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์