ผู้โดยสาร TG923 ติดต่อจนท.ด่วน! พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

ผู้โดยสารเที่ยวบิน TG923 ติดต่อ จนท.ด่วน หลังได้รับแจ้งว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

สมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ (ส.น.ท.ย.), TSVD รายงานว่า จากที่ได้รับแจ้งมาว่า มีผู้เดินทางในเที่ยวบินดังต่อไปนี้ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์ข้อมูลต่อไปให้คนรู้จักในเที่ยวบินนี้หรือคนใกล้ชิดให้มีการกักตัว และไปรับการตรวจหากมีอาการ 

 

วันที่ 14 มีนาคม 2563 TG 923 20.55 น. FRA-BKK 13.45 น.

 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 TG 923 20.55 น. FRA-BKK 13.45 น.