เรือแสนแสบหยุดวิ่งชั่วคราว 27 มี.ค.เป็นต้นไป

 

เรือคลองแสนแสบ หยุดวิ่งชั่วคราว 27 มี.ค.เป็นไป จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย

 

วันที่ 26 มี.ค. บริษัท ครอบครัวขนส่ง แจ้งว่า  ด้วยเกิดสถานการณ์โรคระบาด(COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารคลองแสนแสบทุกท่าน ทางบริษัท ครอบครัวขนส่ง ขอหยุดเดินเรือชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ ที่27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ จึงเริ่มเดินเรือบริการท่านผู้โดยสารเหมือนเดิม โดยการหยุดเดินเรือชั่วคราวในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และประเทศ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน