"บิ๊กป้อม" เซ็นเงียบตั้ง "บิ๊กโจ๊ก" นั่งอนุก.ตร.
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09:19 น.

 

พล.อ. ประวิตร ซุ่มเซ็นคำสั่ง ตั้ง "พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล" นั่ง อนุก.ตร. ฝ่ายกฎหมาย ตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย.

 

แหล่งข่าว เปิดเผยว่า เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ได้ลงนามแต่งตั้ง พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น คณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ  โดย มีพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ

 

ทั้งนี้ในประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว ยังมี พล.ต.ท.วิชาญ ทองประชาญ ,พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน ,พล.ต.ท.ปัญญา เอ่งฉ้วน ฯลฯ ส่วนอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการก.ตร.จะมีหน้าที่หลักๆ อาทิ พิจารณาและเสนอความเห็นต่อก.ตร.ในการวินิจฉัยปัญหาด้านข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ,ทำการแทน ก.ตร.ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขทะเบียนประวัติ เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด ตลอดจนเพิ่มหรือถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจ  ผู้ที่จะพ้นจากราชการเพราะการเกษียณอายุ และกิจการอื่นๆตามที่ ก.ตร.มอบหมาย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 

ขณะที่เดียวกัน ในส่วนอำนาจของก.ตร.เอง มีอำนาจหลักๆ คือ กำกับดูแล ตรวจสอบ และแนะนำ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการและการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. พล.อ.ประวิตร ได้ปฏิเสธกระแสข่าวกรณี พล.ต.ท.สุรเชษฐ์กลับไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผบ.ตร. หลังจากถูกคำสั่งหัวหน้า คสช. ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า “ไม่มี” เมื่อถามย้ำว่า หากเป็นเช่นนี้แสดงว่าคำสั่งหัวหน้า คสช. ยังคงดำรงสถานะเดิมอยู่ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบว่า ก็ว่าไปตามนั้น ยังเป็นเหมือนเดิม

 

ขณะที่ เมื่อวันที่ 25มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ปฏิเสธ กรณีมีกระแสข่าวว่ามีการใช้คำสั่งมาตรา 44 ย้าย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  ให้กลับเข้ามารับราชการตำรวจอีกครั้ง ว่า ไม่เคยมี ย้ายใคร ถามอยู่นั้นแหละ เอามาจากไหนยังไม่รู้เลย ใครปล่อยข่าวก็ไม่รู้ ไม่มี ขอยืนยันย้ายตามความเหมาะสม ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นก็จบแล้ว ไม่ต้องไปหาเหตุนู้นเหตุนี้ มากันอีก