ราคาทองพุ่ง 100 บาท แท่งขาย 28,250 บาท

 

ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:22  น. (ครั้งที่ 1) ปรับเพิ่มขึ้น 100 บาท 

 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,637.00 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท