Apple Maps เปิดข้อมูล-คำแนะนำการเดินทางในสนามบินช่วงวิกฤต COVID-19

 

Apple Maps จะเริ่มแสดงคำแนะนำการเดินทางในสนามบินช่วงวิกฤต COVID-19 ผู้เดินทางที่ใช้ iPhone, iPad หรือ Mac สามารถเข้าถึงข้อกำหนดด้านสาธารณสุขของสนามบินในพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การตรวจสุขภาพหรือการตรวจคัดกรอง และแนวทางการกักตัว 

 

แอปแผนที่จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศเพื่อแสดงมาตรการด้านสาธารณสุขช่วงวิกฤต COVID-19 ในสนามบินกว่า 300 แห่งทั่วโลก ผู้ใช้สามารถค้นหาสนามบินใน Apple Maps และดูหน้าเว็บ COVID-19 หรือข้อกำหนดในพื้นที่ของสนามบินสำหรับผู้โดยสารได้

 

ในประเทศไทยคุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ และ อู่ตะเภา ได้ ทั้งหมดเป็นความพยายามล่าสุดของ Apple ในการช่วยให้ผู้ใช้รับมือกับช่วงวิกฤตโรคระบาดได้ดีขึ้นและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19