7 นักศึกษา ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี

 

7 นักศึกษา ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี และพวกรวม 6 คน ฐานละเมิด เรียกร้องค่าเสียหายรวม 3.5 ล้านบาท จากการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในสถานการณ์ร้ายแรง ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

ที่ศาลแพ่งรัชดา ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนักศึกษา นำโดยนางสาวสุกรียา วรรณายุวัฒน์ นิสิตจุฬาฯ และพวก รวม 7 คน ยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับพวกรวม 6 คน ฐานละเมิดพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และเรียกค่าเสียหาย คนละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 3.5 ล้านบาท

นางสาวสุกรียา กล่าวว่ามีนักศึกษาหลายคนได้รับผลกระทบ ถูกออกหมายเรียกและดำเนินคดีหลายราย เช่น นางสาวภัสราวลี หรือ มาย ธนกิจวิบูลย์ผล ในข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินและอีกหลายข้อหา และยังมีกลุ่มประชาชน นักศึกษา ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุม ทั้งการฉีดน้ำแรงดันสูงและการใช้แก๊สน้ำตาจากเจ้าหน้าที่ รวมถึงผลกระทบจากการปิดการจราจร และการเดินรถสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส เอ็มอาร์ที

นายสุรชัย โตงาม ทนายความ ระบุแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยกเลิก พ.ร.ก ฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงไปแล้ว ผู้เสียหายยังมีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีได้ เพราะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาและประชาชนถูกดำเนินคดีในความผิดฐานฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จำนวนมาก เมื่อได้รับความเสียหายก็ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับรัฐบาลได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลว่าจะรับฟ้องหรือไม่