“ปลดหนี้อย่างมีวินัย” ซีพีเอฟสร้างฐานการเงินที่มั่นคงให้แก่พนักงาน  


 
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งความสุขในการทำงาน สานต่อโครงการปลดหนี้ให้กับพนักงาน  ควบคู่กับการสร้างวินัยในการออมเงิน พร้อมทั้งจับมือแบงก์เดินสายให้ความรู้เพื่อวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสม


นายสมพร เจิมพงศ์  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขในการทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่นำมาสู่ประสิทธิผลและคุณภาพของงานที่ดี   ซึ่งสายธุรกิจสุกรของซีพีเอฟ ได้เริ่มโครงการ”ปลดหนี้ สร้างสุข และส่งเสริมการออม” เมื่อปี 2558  และขยายผลไปยังสายธุรกิจและหน่วยงานอื่นในซีพีเอฟ เพื่อช่วยปลดหนี้ให้กับพนักงานที่ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ได้ด้วยตัวเอง  โดยเฉพาะหนี้นอกระบบและหนี้บัตรเครดิตซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยสูง
 
จากการติดตามผลของโครงการพบว่าพนักงานพึงพอใจโครงการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาหนี้ได้จริง พนักงานมีวินัยและมีความรอบคอบในการใช้เงินมากขึ้น รู้จักวางแผนการเงิน การทำบัญชีรายรับ –รายจ่ายของครัวเรือน สามารถจัดสรรเงินเพื่อเก็บออมในแต่ละเดือนได้ นำมาสู่การวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมของแต่ละราย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน  เพราะไม่ต้องเครียดและกังวลกับภาระหนี้  
 
นายวิชิต อุปนันท์ หรือปุ้ย  วัย  38 ปี   คนงานในฟาร์มสุกรจอมทอง จ.เชียงใหม่   ซึ่งต้องเลี้ยงดูบิดา มารดา และบุตรอีก 1 คน  กล่าวว่า เคยกู้เงินนอกระบบและมีหนี้บัตรเครดิตอีก 3 ใบ รวมหนี้ประมาณ 1 แสนบาท ขณะนั้นมีรายได้ 9,000 บาทต่อเดือน ต้องจ่ายหนี้ขั้นต่ำรวมทั้งหมด 8 ,000 บาท เหลือเงินใช้จ่ายแค่เดือนละ 1,000 บาท ต้องรับจ้างเก็บลำใยเพื่อหารายได้เพิ่มเติม  แต่ก็ยังไม่พอใช้จ่าย ชีวิตไม่มีความสุข เมื่อบริษัทฯมีโครงการปลดหนี้ ฯ  จึงสมัครเข้าโครงการปลดหนี้ ฯ โดยกู้เงินจำนวน 1 แสนบาท   มาชำระหนี้เงินกู้นอกระบบและหนี้บัตรเครดิต ทุกวันนี้ชำระหนี้หมดแล้ว และมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้ ในแต่ละเดือนยังสามารถจัดสรรเงินออมเดือนละ  3,000  บาท  เงินออมที่เก็บไว้นำมาลงทุนในสวนลำใยมีรายได้ปีละ 40,000-50,000  บาท  นอกจากนี้ ตั้งแต่เข้าโครงการฯจนถึงปัจจุบันก็ยังทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้เรารู้ว่าใช้เงินไปอย่างไร ช่วยให้เราวางแผนการเงินดีขึ้น
 
นางสิริพิชญา  มากด่าน หรือ ป้านี  อายุ 55 ปี  แม่บ้านประจำฟาร์มสุกรวังทอง จ.พิษณุโลก  ซึ่งเข้าโครงการปลดหนี้และปัจจุบัน  ชำระหนี้หมดแล้ว   เล่าว่า สมัครเข้าโครงการฯเมื่อ 2 ปีที่แล้ว  เนื่องจากมีภาระหนี้หลายทาง   ส่วนหนึ่งเป็นหนี้ที่กู้มาจากบริษัทที่ปล่อยเงินกู้จำนวน 50,000 บาท ซึ่งผ่อนจ่ายชำระหนี้เดือนละ  1,000 บาท  แต่มาทราบทีหลังว่าเงินที่ชำระหนี้หักเงินต้นได้เพียง 200 บาท ที่เหลือเป็นดอกเบี้ยทั้งหมด  มานั่งคิดว่าเมื่อไหร่จะใช้หนี้ได้หมดจึงตัดสินใจเข้าโครงการปลดหนี้ฯ ตอนนี้ชำระหนี้หมดแล้วก่อนที่ตัวเองจะเกษียณปีนี้   
 
“เราใช้หนี้หมดแล้ว มันก็รู้สึกโล่ง จากเดิมที่ต้องมานั่งกังวลว่า จะเอาเงินทีไหนมาใช้หนี้   และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะใช้หนี้หมด คุยกับเพื่อนๆพนักงานที่มีภาระหนี้ ทุกคนบอกว่าโครงการปลดหนี้ช่วยพนักงานได้จริงๆ  เพราะทำให้เราสามารถปลดหนี้ได้เร็ว ไม่ใช่เฉพาะปลดหนี้ แต่สร้างวินัยทางการเงิน และไม่กลับไปเป็นหนี้อีก"  ป้านีเล่า   
 
นางจิตภินันท์  รัตนชัยสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารงานพนักงานสัมพันธ์ ซีพีเอฟ  กล่าวว่า   ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขในการทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่นำมาสู่ประสิทธิผลและคุณภาพของงานที่ดี   จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารธนชาต  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ) ดำเนินโครงการปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้พนักงานในองค์กร พนักงานในโรงงานและฟาร์ม เข้าถึงสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล ช่วยแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต หนี้นอกระบบ หรือแม้แต่การรีไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ  นอกจากนี้  บริษัทฯและพนักงานของธนาคารที่มีความชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ มีการเดินสายจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านบริหารเงิน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน การวางแผนการเงินฯ  ให้แก่พนักงานโรงงานและฟาร์มทั่วประเทศด้วย   
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่ ส.ค . 61- ก.ค. 62 มีจำนวนพนักงานของโรงงานและฟาร์มของสายธุรกิจสุกรและสายธุรกิจอื่นๆของซีพีเอฟและเครือเจริญโภคภัณฑ์  เข้าโครงการปลดหนี้ฯและผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินรวม 748  ราย  วงเงินอนุมัติรวมประมาณ 336  ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่เป็นการขอกู้เพื่อชำระหนี้นอกระบบ  หนี้บัตรเครดิต นอกจากนี้ บางรายเป็นการขอกู้เพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย