"เป๋าตัง" ล่มแต่เช้า

 

วันนี้  18 กุมภาพันธ์วันแรกกลุ่มผู้ได้รับสิทธิในโครงการ “เราชนะ” จะได้รับเงินก้อนแรก 2,000 บาท เป็นวันแรก โดยสามารถเช็กยอดเงินได้จากแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ปรากกฏว่าชั่วโมงแรกที่มีเงินเข้าแอพเป๋าตัง  มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปกดปุ่มเราชนะเพื่อเช็กว่าเงิน 2,000 บาทเข้าหรือไม่ ส่งผลให้ระบบล่มอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาในเช้านี้