รบ.ทำหนังสือขอประทานวันเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ 11 ก.ค. 

 

รบ.ทำหนังสือขอประทานวันเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ 11 ก.ค. 

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ว่าวันที่ 11 ก.ค.รัฐบาลต้องทำหนังสือขึ้นไปขอประทานวันเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยระหว่างนี้ครม.ชุดเก่าจะยังอยู่จนถึงวันครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เพราะประเทศจะว่างเว้นไม่มีรัฐบาลไม่ได้  ครม.ชุดใหม่ยังไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ดังนั้นครม.ชุดเก่าจึงต้องทำหน้าที่ให้การทำหน้าที่ต่อเนื่อง นาทีต่อนาที แต่การประชุมครม.ของชุดเก่าจะไม่มีแล้ว และการสั่งนโยบายอะไรก็ไม่สมควร ทำได้เพียงการบริหารปกติ อย่างไรก็ตาม 

 

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อได้รับการโปรดเกล้าฯให้เป็นรัฐมนตรี ไม่ควรไปต่างประเทศในช่วงนี้เพื่อให้พร้อมสำหรับเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อถามว่านายวิษณุ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นรองนายกฯจะเป็นรองนายกฯฝ่ายกฎหมายเช่นเดิมหรือไม่ นายวิษณุระบุว่า การโปรดเกล้าฯไม่ได้ระบุว่าเป็นรองนายกฯด้านไหน นายกฯ จะต้องแบ่งงานว่าใครรับผิดชอบอะไร ส่วนที่มี รมช.เกษตรและสหกรณ์ มากถึง 3 คนนั้น ไม่เป็นไร เพราะจำนวนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาระงาน