ปปง.ยึดทรัพย์ "เสี่ยเปี๋ยง" เพิ่มอีก 168 ล้านคดีทุจริตจำนำข้าว

 

ปปง. ยึดทรัพย์ "เสี่ยเปี๋ยง" คดีทุจริตจำนำข้าวเพิ่มอีก 168 ล้านบาท พร้อมยึดทรัพย์เครือข่ายค้ายา "ไซซะนะ" 75 รายการ กว่า 30 ล้าน

 

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมาคณะกรรม การธุรกรรม มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องเพิ่มเติมให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายคดีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ รวมมูลค่า 168 ล้านกว่าบาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน และมีมติยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายคดีเครือข่ายยาเสพติดไซซะนะ รวมมูลค่า 30ล้านบาท

 

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของทั้ง 2 รายคดีดังกล่าว จากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า ในรายคดีกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวฯ หรือรายคดี นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยงนั้น เป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งที่ผ่านมา ปปง. ได้ดำเนิน การกับทรัพย์สินในรายคดีดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 รวมจำนวน 14 ครั้ง มูลค่าทรัพย์สินที่มีการยึดและอายัดประมาณ16,000 ล้านบาท

 

และในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ต.ค คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องเพิ่มเติมให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ประเภทที่ดินจำนวน 58 รายการ พร้อมดอกผล รวมมูลค่า 168,033,850 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน

 

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวอีกว่า คณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในความผิดมูลฐานยาเสพติดเครือข่ายของนายไซซะนะ แก้วพิมพา อีกจำนวน 75 รายการ ประกอบด้วย รถยนต์ รถจักร ยานยนต์ เงินสด เครื่องประดับทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 30 ล้านบาท

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิดการทำงานของ ปปง. จะเน้นการสืบสวนขยายผล เพื่อยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป