ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมัน 30 สต.
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:00 น.

 

ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมัน 30 สต./ลิตรยกเว้น E85 ปรับเพิ่มขึ้น 15 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 05.00 น. 

 

9 ก.ค. 2562 - บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับเพิ่มขึ้น 15 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 05.00 น. 

 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 35.26 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 95 ราคา 27.85 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 91 ราคา 27.58 บาท/ลิตร E20 ราคา 24.84 บาท/ลิตร E85 ราคา 20.09 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 26.59 บาท/ลิตร B10 ราคา 25.59 บาท/ลิตร B20 ราคา 21.59 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)