"จุรินทร์" แจ้งรบ.จ่ายเงินเยียวยา ไร่ชาวนาได้รับภัยบิัติ

 

ชาวเขื่องในกว่า 2 พัน เฮ! รับถุงยังชีพ พร้อมข่าวดีส่วนต่างรายได้พืชผลเกษตรและเงินชดเชยภัยพิบัติน้ำท่วม

 

วันที่ 15 กันยายน 2562  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับนายนิพนธ์บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นายวุฒิพงศ์ นามบุตร สส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.)กระทรวงมหาดไทย นำถุงยังชีพร่วมกันกว่า 2,000 ชุดแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์วิกฤติน้ำท่วม

 

โดยนายจุรินทร์ กล่าวตอนหนึ่งว่า นอกจากเงินส่วนต่างที่ประชาชนจะได้ชดเชย หลังจากการขึ้นบัญชีเพาะปลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้จะเกิดวิกฤติน้ำท่วมก็ตามสิทธิ์นั้นยังคงอยู่ นอกจากนั้นยังมีการชดเชยช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมข้าวพื้นที่การเกษตรได้อีก ค่อ ข้าวไร่ละ 1113 ไร่พืชไร่ไร่ละ 1,148 บาท/ต่อไร่ พืชสวน 1,690 บาท/ต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ เป็นการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ในการช่วยเหลือประชาชน ได้รับเสียงตบมือถูกใจจากพี่น้องประชาชนที่มารับแจกถุงยังมือจำนวนมาก