“สมชัย” แคลงใจเทียบเวลาห้ามส่งออก “แมสก์-ไข่”

 

“สมชัย” แคลงใจเทียบเวลาห้ามส่งออก “แมสก์” ใช้เวลา 16 วัน กับไข่ไก่ใช้ 24 ชม. ดักทาง อย่าเบี้ยวนัดแจงข้อเท็จจริงใน กมธ.ปปช.สภาฯ พุธนี้ ลั่นปชช.ไม่มีใช้ ราชการต้องมีคำตอบ


นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   กล่าวถึงกรณีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ชี้แจงเรื่องหน้ากาก 200 ล้านชิ้นในสต็อกหายไปไหนว่า เป็นการสื่อสารจนเข้าใจผิดว่าหมายถึงสต็อกสินค้าที่สามารถผลิตได้ตามข่าว

 
รมว.พาณิชย์ ใช้เวลา 2 เดือนกว่าที่จะออกมาอธิบายประชาชนว่า หน้ากากอนามัย 200 ล้านชิ้นนั้นเป็นแค่วัตถุดิบ ไม่ใช่หน้ากากที่ผลิตแล้วมีในสต็อกจริง  เพราะนับแต่พลั้งปากพูดเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่ 30 มกราคม 2563  จนถึงวันนี้ 30 มีนาคม 2563  จึงได้ออกมาชี้แจงต่อประชาชนด้วยเหตุผลดังกล่าว  เมื่อเรื่องนี้ฟื้นคืนมาและเมื่อกลับไปสืบค้นใหม่  ก็พบว่ามีสิ่งที่น่าประหลาดใจอยู่ในเรื่องประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)  

 

เพราะตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ได้เขียนไว้ในมาตรา 24 ว่า “ประกาศของ กกร.เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”  นั่นแปลว่าประกาศจะมีผลบังคับต่อเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ย้อนอดีต จากปัจจุบัน   ประกาศ กกร.ฉบับที่ 12 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่  รัฐมนตรีลงนาม 26 มีนาคม 2563  ราชกิจจาฯประกาศในวันเดียวกัน ใช้เวลาไม่ถึง 24 ชม.

ขณะที่ประกาศ กกร.ฉบับที่ 8 เรื่องห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย  รัฐมนตรีลงนามวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  ราชกิจจาฯประกาศในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ใช้เวลา 5 วัน   ส่วนประกาศ กกร. ฉบับที่ 2  เรื่องห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยเกิน 500 ชิ้น  รัฐมนตรีลงนาม 4 กุมภาพันธ์ 2563  ราชกิจจาฯประกาศ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ใช้เวลา 16 วัน เรื่องเหล่านี้  คงต้องไปขอคำตอบจากรักษาการอธิบดีกรมการค้าภายใน ในการประชุมคณะกรรมาธิการ ปปช. สภาฯ ในวันที่ 1 เม.ย. 63 ว่ามีความเป็นมาอย่างไร หวังว่าท่านคงให้ความร่วมมือมาประชุม  ไม่ขอเลื่อนไปก่อนเหมือนการประชุมนัดที่ผ่านมาอีก เมื่อประชาชนยังไม่สามารถหาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองได้   ส่วนราชการต้องมีคำตอบ

 

ทั้งนี้ นายสมชัย โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้งว่า  ประกาศ กกร. เรื่องห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยเกิน 500 ชิ้น ใช้เวลา 16 วัน ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งๆที่สามารถทำได้ใน 24 ชม. เป็นความบกพร่องของทางราชการ หรืออ่อนหัดในการบริหารราชการแผ่นดิน  คงขอคำตอบจาก ตัวแทนกรมการค้าภายใน ในที่ประชุม กมธ.ปปช.ครับ