“อุตตม” ไม่หวั่นฝ่ายค้านถล่มซักฟอก!! พ.ร.ก.เงินกู้

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าการอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ของฝ่ายค้านในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไม่ได้กำชับประเด็นใดเป็นพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ ในการเตรียมข้อมูลชี้แจงฝ่ายค้านในประเด็นเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินกู้ที่นำมาเยียวยาและฟื้นฟู หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาการใช้วงเงินดังกล่าวมีแผนและกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนโปร่งใส เพราะการใช้วงเงินกู้ดังกล่าวนำมา

 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท และการเตรียมแผนฟื้นฟู ประเทศหลังสถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งการดำเนินแผนงานการใช้จ่าย มีคณะกรรมการกลั่นกรอง รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่มีความกังวล ในประเด็นการชี้แจงต่อฝ่ายค้าน เพราะการดำเนินการทุกอย่างมีเหตุและผลที่ชี้แจงได้