"พระจักรพรรดินารูฮิโตะ" สักการะดวงพระวิญญาณของบูรพกษัตริย์

 

พระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงสักการะดวงพระวิญญาณบรรพบุรุษ ก่อนเริ่มพระราชพิธีประกาศการขึ้นครองราชย์


ช่วงเช้าวันนี้ (22 ต.ค.) สมเด็จพระจักพรรดินารูฮิโตะทรงพิธีกราบทูลอามาเตราสุ เทพีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของจักรพรรดิญี่ปุ่น และทรงประกอบพิธีกราบทูลดวงพระวิญญาณของบูรพกษัตริย์เป็นการส่วนพระองค์ภายในพระตำหนังคิวชูซันเด็ง ในพระราชวังหลวงกรุงโตเกียว ท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกโปรยปรายในช่วงเช้า


สมเด็จพระจักรพรรดิทรงฉลองพระองค์ในชุดตามโบราณราชประเพณีสีขาว เช่นเดียวกับสมเด็จพระจักรพรรดินีทรงฉลองพระองค์กิโมโนแบบราชสำนักสีขาว


การนี้คณะรัฐมนตรี เจ้าชายอากิชิโนะ รัชทายาทลำดับที่ 1 และเจ้าหญิงคิโกะ พระชายา รวมถึงสมาชิกพระบรมวงศ์จะเสด็จร่วมในพิธีสักการะดวงพระวิญญาณบรรพบุรุษ รวมถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วย ยกเว้นแต่สมเด็จพระจักรพรรดิใหญ่ สมเด็จพระพันปีหลวง และเจ้าหญิงไอโกะ พระธิดาจะไม่ร่วมในพิธีดังกล่าว


รายงานระบุว่าจะมีพระราชอาคันตุกะต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศ จากทั้งหมด 190 ประเทศ และคณะบุคคลเข้าร่วมถึง 2,000 คน


นอกจากนี้สำนักข่าวเอ็นเอชเคยังได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 2,790 คน ทในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา โดยมีผู้ตอบคำถาม 1,539 คน หรือคิดเป็น 55% พบว่า 72% ของผู้ตอบแบบสำรวจ ระบุว่า มีความสนใจต่อราชวงศ์มากหรือสนใจระดับหนึ่ง ขณะที่ 27% ระบุว่า สนใจน้อยหรือไม่สนใจเลย

 

จำนวนนี้กว่า 70% เป็นผู้มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไประบุว่ามีความสนใจราชวงศ์ ขณะที่คนรุ่นใหม่มีความสนใจนี้กว่า ส่วนคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อราชวงศ์นั้น ชาวญี่ปุ่น 71% ระบุว่า รู้สึกใกล้ชิดกับราชวงศ์มาก หรือในระดับหนึ่ง ขณะที่ 27% ระบุว่า รู้สึกใกล้ชิดบ้าง หรือไม่รู้สึกเลย

 

ที่มา Posttoday