"วิษณุ" มึน 48 ส.ว.เตรียมยื่นตีความแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ

 

"วิษณุ" มึน 48 ส.ว.เตรียมยื่นตีความแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ รับหากศาลพิจารณาจะทำให้กระบวนการล่าช้า

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี 48 ส.ว.เข้าชื่อเสนอญัตติต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา ให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า 

 

ถ้าหากมีการยื่นตีความก็จะทำให้การพิจารณาของสภาล่าช้า ซึ่งถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วตีตกก็ไม่มีผล แต่ถ้าศาลรับไว้พิจารณาหรือวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องไปดูรายละเอียด และยังไม่รู้ว่าจะยื่นตีความในประเด็นใด เพราะยังไม่ได้นำเข้าที่ประชุมรัฐสภา ตนจึงนึกไม่ออกว่าจะร้องในประเด็นใด แต่ถ้าสภาพิจารณารับหลักการแล้วยื่นตีความสามารถทำได้ แต่กรณีนี้ยังนึกไม่ออกจริงๆว่าจะมาอย่างไร